Aktuality

Image
2024-06-15

Zmeny v Programe odpadového hospodárstva SR sa týkajú recyklácie použitých batérií

Kľúčový dokument slovenského odpadového hospodárstva prešiel nedávno aktualizáciou. Aké zmeny nastanú v EÚ v recyklácii použitých batérií a akumulátorov?
čítať ďalej

Image
2024-06-04

Podľa európskych agentúr by mala regulácia chemikálií smerovať k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti

Trh s chemikáliami bude v rámci Európskej únie čoraz viac regulovaný. Podľa agentúr EEA a ECHA by chemikálie mali smerovať k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti.
čítať ďalej

Image
2024-05-21

Nové opatrenia EÚ zvýšia udržateľnosť obalov, a znížia obalový odpad

Nové opatrenia Európskeho parlamentu z apríla 2024 zvýšia udržateľnosť obalov a znížia pomerne obrovský obalový odpad. Prezradíme, aké novinky prinášajú.
čítať ďalej

Image
2024-04-30

Revízia normy ISO 14001 v roku 2024 pridáva opatrenia v oblasti zmeny klímy

Norma ISO 14001: 2015 spolu s ďalšími ISO normami bola vo februári 2024 revidovaná. Organizácie ISO a IAF pridali nové opatrenia v oblasti zmeny klímy.
čítať ďalej

Image
2024-04-15

Likvidácia azbestu je u nás pre fyzické osoby zakázaná: Čo hovorí o azbeste nová smernica EÚ?

Azbest predstavuje veľké zdravotné riziko a vážny karcinogén, ktorý spôsobuje najviac úmrtí z povolania. Ako ho bezpečne zlikvidovať?
čítať ďalej

Image
2024-03-28

Zmeny v nariadení REACH pre reguláciu chemikálií v EÚ: Čo musí obsahovať karta bezpečnostných údajov – KBÚ?

Čo musí obsahovať karta bezpečnostných údajov – KBÚ a akým problémom aktuálne čelí revízia nariadenia Európskej komisie REACH?
čítať ďalej

Image
2024-03-10

ADR: Ako sa má správne prepravovať nebezpečný tovar po ceste od roku 2023?

ADR, európska dohoda, ktorou sa upravuje preprava nebezpečného tovaru po ceste, prešla určitými zmenami. Od 1. 1. 2023 tak doplnenia ADR nadobudli platnosť ...
čítať ďalej

Image
2024-02-24

Odpadové hospodárstvo: Aké povinnosti majú firmy, ale aj Slovensko voči EÚ?

Odpadové hospodárstvo musia riešiť firmy, ale aj štát. V akom stave máme odpadové hospodárstvo na Slovensku a čo musia splniť podnikatelia a firmy?
čítať ďalej

Image
2024-01-27

Zmena procesu EIA priniesla viaceré novinky. Ako novela zákona ovplyvní žiadateľov?

EIA sa riadi svojim zákonom, ktorý bol v roku 2023 novelizovaný. Aké zmeny priniesol v procese EIA – posudzovania vplyvov na životné prostredie?
čítať ďalej

Image
2024-01-13

Kedy potrebuje podnikateľ CE certifikát výrobku, a ako je to pri obchodovaní s Veľkou Britániou?

Otázka certifikácie výrobkov je pre výrobcov i obchodníkov pred uvedením svojich produktov na trh EÚ jednou z podmienok.
čítať ďalej

Image
2023-03-05

Ako správne nakladať s odpadmi?

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
čítať ďalej

Image
2023-01-28

Potrebuje pomôcť s ohlásením o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2022?

Ste tu správne a radi Vám s tým pomôžeme! Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...
čítať ďalej

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva