Aktuality

Image
2024-02-24

Odpadové hospodárstvo: Aké povinnosti majú firmy, ale aj Slovensko voči EÚ?

Odpadové hospodárstvo musia riešiť firmy, ale aj štát. V akom stave máme odpadové hospodárstvo na Slovensku a čo musia splniť podnikatelia a firmy?
čítať ďalej

Image
2024-01-27

Zmena procesu EIA priniesla viaceré novinky. Ako novela zákona ovplyvní žiadateľov?

EIA sa riadi svojim zákonom, ktorý bol v roku 2023 novelizovaný. Aké zmeny priniesol v procese EIA – posudzovania vplyvov na životné prostredie?
čítať ďalej

Image
2024-01-13

Kedy potrebuje podnikateľ CE certifikát výrobku, a ako je to pri obchodovaní s Veľkou Britániou?

Otázka certifikácie výrobkov je pre výrobcov i obchodníkov pred uvedením svojich produktov na trh EÚ jednou z podmienok.
čítať ďalej

Image
2023-03-05

Ako správne nakladať s odpadmi?

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
čítať ďalej

Image
2023-01-28

Potrebuje pomôcť s ohlásením o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2022?

Ste tu správne a radi Vám s tým pomôžeme! Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu, sprostredkovateľ a obchodník na tlačive, ktorého vzor je uvedený ...
čítať ďalej

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva