Odpadové hospodárstvo: Aké povinnosti majú firmy, ale aj Slovensko voči EÚ?

Odpadové hospodárstvo sa týka podnikateľov a firiem na Slovensku, ale aj štátu ako takého a celej Európskej únie. Otázka odpadov je dôležitou súčasťou komplexných riešení na európskej úrovni.
Image

V Európskej únii sa každoročne vyprodukuje približne 2,2 miliardy ton odpadu, z čoho viac ako 27 % tvorí komunálny odpad zozbieraný obcami najmä z domácností. Množstvo odpadu, ale aj spôsob, akým sa s ním v rámci jednotlivých členských štátov EÚ nakladá sa dosť líši. Európsky trend by mal však smerovať k väčšej recyklácii a znižovaniu objemu odpadu ukladaného na skládkach.

V oblasti znižovania odpadov a ich negatívnych vplyvov na životné prostredie prijala Európska únia ambiciózne ciele, ktoré by mali podporiť posun smerom k udržateľnému modelu známemu ako obehové hospodárstvo. Do roku 2030 by tak malo byť recyklovaného až 60 % komunálneho odpadu, a o päť rokov neskôr by štáty mali na skládky ukladať už len menej ako 10 %.

Odpadové hospodárstvo na Slovensku

Podľa štatistík z minulých rokov (2021) sa na jedného obyvateľa v EÚ vyprodukuje asi 530 kg komunálneho odpadu ročne, pričom na Slovensku je to priemerne okolo 500 kg. Oveľa dôležitejší je však podiel recyklácie odpadu a koľko z neho skončí na skládke. Krajiny ako Rakúsko s 834 kg odpadu ročne na obyvateľa alebo Luxembursko  s podielom 793 kg na obyvateľa majú síce omnoho viacej vyprodukovaného odpadu než my, avšak obrovské percentá z neho recyklujú alebo kompostujú a na skládke skončí asi len do 9 %. Pre porovnanie, na Slovensku končí v súčasnosti na skládkach asi 41 % komunálneho odpadu a kapacita skládok bola vypočítaná už len do roku 2026.

Podľa portálu index.sme.sk odpadové hospodárstvo na Slovensku nie je v súčasnosti vo veľmi dobrej kondícii, nakoľko mu chýba celková koncepcia a dlhodobá analýza. Vyplýva tak aj z publikácie Biela kniha odpadového hospodárstva SR, ktorá prináša analýzu stavu nakladania s odpadom u nás. Odborníci zo Zväzu odpadového priemyslu publikovali skúsenosti a fakty, ktoré pozbierali počas niekoľkomesačného skúmania tokov odpadov na Slovensku. Okrem odpadu však mapovali aj spracovateľské zariadenia a ich kapacitu. Prišlo sa na viacero kritických momentov, ako je transport odpadu k spracovaniu či chýbajúce technológie a zariadenia na spracovanie nerecyklovateľného odpadu. Odborníci navyše presne zadefinovali, čo treba podniknúť, aby spracovanie odpadu na Slovensku smerovalo k úrovni vyspelých štátov, a to do referenčného roku 2035.

A čo odpadové hospodárstvo firmy?

Okrem komunálneho odpadu, ktorý je samostatnou kapitolou, rieši odpadové hospodárstvo aj každá slovenská firma či podnikateľ. Aktuálny zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov totiž presne vymedzuje práva a povinnosti právnických a fyzických osôb, upravuje nakladanie s odpadmi, ich cezhraničný pohyb, informačný systém a ďalšie aspekty, ktoré sú dôležité pre odpadové hospodárstvo firmy. Podnikatelia tak musia viesť evidenciu o odpadoch, podávať výkazy, vypracovať hlásenia a pre niektorých je tu aj povinnosť registrovať sa na Ministerstve životného prostredia SR.

Zákon vytyčuje toľko povinností, že sa v nich nájde takmer každý podnikateľ. Napríklad, pokiaľ si ako podnikateľ vytlačíte leták, vizitky či brožúry na vlastnej tlačiarni, stávate sa podľa zákona o odpadoch tzv. výrobcom neobalových výrobkov a máte povinnosť uzatvoriť zmluvu s odpadovou spoločnosťou a registrovať sa na ministerstve do Registra výrobcov neobalových výrobkov. Nevyhnete sa tomu zrejme ani vtedy, keď si dáte propagačné materiály vytlačiť v tlačiarni. Málokto si to však uvedomuje.

Povinnosť má aj každý e-shop

Za „výrobcu obalov“ považuje zákon o odpadoch tú firmu, ktorá obaly používa napríklad na balenie tovaru pre zákazníkov, nie firmu, ktorá obaly vyrába. Je pritom jedno, či ide o tašky a vrecká alebo kartónovú krabicu a bublinkovú výplň. Povinnosti má každý e-shop baliaci tovar do obálok a krabíc, a rovnako aj predajne a prevádzky, ktoré ponúkajú vrecká a tašky zákazníkom. V takom prípade je potrebné zapísať sa do Registra výrobcov obalov a uzavrieť zmluvu s odpadovou spoločnosťou. Nájsť si vhodnú odpadovú spoločnosť, ktorá vám pomôže a povinnosti za vás prípadne splní je rozhodne praktické a potrebné.

Výrobcom obalov sa podnikateľ alebo firma stáva aj v ďalších prípadoch, napríklad aj vtedy, keď nakupuje tovar v obaloch zo zahraničia a predáva ho na Slovensku, alebo stačí aj to, že si v zahraničí tovar v obale nakúpi na podnikanie. Obaly, ktorých sa zákon týka sa musia špeciálne evidovať a vážiť, a tieto informácie následne slúžia na podávanie príslušných výkazov.

Zaujala vás téma? Potrebujete poradiť či službu objednať? Radi vám na tému odpadového hospodárstva poskytneme viacej odborných informácií. Prečítajte si viac TU. Okrem toho poskytujeme aj služby, ako je likvidácia azbestu, adr, kbu a mnohé ďalšie.

Možno vás zaujme aj téma: Zmena procesu EIA priniesla viaceré novinky. Ako novela zákona ovplyvní žiadateľov?

Potrebujete zabezpečiť odpadové hospodárstvo firmy? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.