O nás

Sme Envirotree.sk a poskytujeme profesionálne služby a pomoc firmám najmä v otázkach z oblasti odpadového hospodárstva, ale aj vodného hospodárstva.

Naším poslaním je jednoznačne zabezpečiť firmám zodpovedný, flexibilný a precízny prístup vo sfére životného prostredia. Poskytujeme preto komplexné služby pre odpadové hospodárstvo a vodohospodárstvo, a to, takpovediac, každej firme na kľúč. Naše kompletné portfólio služieb si môžete pozrieť TU.

Image

Disponujeme patričnými vedomosťami potrebnými k zabezpečovaniu podstatných služieb v danej oblasti, potvrdenými aj osvedčením „Špecialista odpadového hospodárstva“ a „Školenie vodohospodárov“.

Zo skúseností vieme, že odpadové hospodárstvovypracovanie havarijného plánu bývajú pre firmy veľkou výzvou. Ponúkame vám však spôsob, ako sa už teraz nemusíte so všetkým pasovať sami. Sme tu totiž preto, aby sme vám v daných otázkach rozhodne efektívne pomohli!

  1. Poskytneme vám komplexné služby podľa toho, čo bude vaša spoločnosť práve potrebovať v oblasti odpadového hospodárstva a vodohospodárstva.

  2. Zabezpečíme i kompletné  spracovanie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA podľa zákona NR SR 24/2066 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  3. Vypracujeme firme havarijný plán.

  4. Môžete sa na nás obrátiť aj v otázkach KBÚ (Karta bezpečnostných údajov), vyhlásenie o zhode CE alebo ADR.

Sme rýchli, flexibilní a precízni a radi vám pomôžeme so všetkým, čo budete v danej oblasti pre vašu spoločnosť potrebovať. Neváhajte nás preto, prosím, kedykoľvek kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva