Potrebuje vaša firma prestížny certifikát ISO 14001, ktorý preukazuje aplikáciu environmentálneho manažmentu?

Outsourcing certifikácie podľa medzinárodnej normy ISO 14001: 2015 prinesie množstvo výhod, ktoré vaša spoločnosť nebude musieť riešiť sama. My vám vieme pomôcť s prípravnou fázou, aby ste následne mohli získať certifikát ISO 14001.
Image

Čo to je ISO 14001?

STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva predstavuje medzinárodnú normu, na základe ktorej sa vydáva príslušný certifikát. Cieľom je zaviesť vo firme taký spôsob riadenia, manažmentu, ktorý zohľadňuje dopady na životné prostredie, minimalizuje ich alebo dokonca úplne redukuje.Čo prináša aplikácia ISO 14001?

Certifikovaná spoločnosť má často dvere otvorené k mnohým novým zahraničným zákazkám, projektom alebo štátnym objednávkam. Navyše, certifikácia ISO 14001 prináša:

  • efektívnejšie využívanie zdrojov

  • zníženie nákladov

  • minimalizáciu dopadov na životné prostredie

  • zvýšenie prestíže firmy

  • minimalizáciu rizika environmentálnych nehôd a havárií

  • súlad s právnymi predpismi vzhľadom k životnému prostrediu

Ponúkame vám

Pomôžeme aj vašej firme zaviesť environmentálny manažérsky systém a získať certifikát ISO 14001. O tento certifikát sa môže uchádzať každá jedna malá i veľká firma. Zvlášť vhodný je pre spoločnosti s bezprostredným vplyvom na životné prostredie, ako sú napríklad firmy spracujúce odpad, tlačiarne, stavebné firmy, výrobné spoločnosti ap.

V tomto smere ponúkame:

Vypracovanie a aktualizáciu systémovej dokumentácie

Príprava na certifikáciu si vyžaduje vypracovanie príslušnej dokumentácie. To všetko vám vieme pripraviť na mieru.

Analýzu vašej spoločnosti

Analýza spoločnosti, jej procesov a štruktúry vyústi nakoniec do príslušnej dokumentácie a výsledkov porovnateľných s normou ISO 14001. To všetko bude smerovať k príprave na certifikáciu.

Poradenstvo a odborná pomoc

Radi vám v tomto smere poskytneme poradenstvo na tému certifikácie a príslušných podmienok, či akúkoľvek ďalšiu odbornú pomoc, ktorú bude vaša spoločnosť potrebovať.

Chcete vedieť ešte viac alebo priamo službu objednať?